Kunstkring Voorst - Muziek, lezingen, Schrijverscafé

Home

Naast de vele cursussen, workshops en open ateliers organiseert de Kunstkring Voorst nog tal van andere thema-gerichte activiteiten.

Zo vindt iedere augustus de officiële Opening van het nieuwe Culturele Seizoen plaats. Een open dag in en rondom de galerie, waar kunstenaars van de kring act de présence geven, met een doorlopend programma met onder meer demonstraties van verschillende kunstdisciplines, mini-workshops, lezingen, voordrachten en muziek.

Daarnaast vinden er, op gepaste tijden, regelmatig thema-activiteiten plaats in het café van de galerie die zowel voor leden, vrienden als bezoekers vrij toegankelijk zijn.

Maar ook bij andere activiteiten binnen de gemeente Voorst is de Kunstkring betrokken: hetzij bij het Klompenfeest, de Franse Vaderdag, de Lebuinus-route danwel in de vorm van kunsteducatieve activiteiten en workshops ten behoeve van het Voorster onderwijs. Hieronder treft u een aantal van deze vaste activiteiten:

’Zaterdagmiddag Muziekcafé’

 

Naast de exposities, workshops, cursussen, de inloopateliers en het schrijverscafé, biedt de Kunstkring Voorst ook voor MUZIEK een open podium aan.

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een ‘Zaterdagmiddag Muziekcafé’, met steeds wisselende optredens van musici en artiesten.

Dat mag en kan van alles zijn: solo, groepen, koren, singer-songwriters, klassiek. Van beginnend tot gevorderd.

De opzet is dat het café een gezellige, ontspannen plek is, waar je zomaar naar binnen kunt waaien, waar je elkaar kunt ontmoeten en ondertussen van MUZIEK en de lopende exposities kunt genieten.

De muziekcafés zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

Mocht je interesse hebben om een kosteloos optreden te verzorgen, neem dan met ons contact op.

'Zaterdagmiddag Muziekcafé
Iedere 1e zaterdag van de maand
15.00 - 16.30 uur (inloop vanaf 14.30)

Galerie ‘De Statenhoed‘, Dorpsstraat 11a, Twello

Home

 


Het Schrijverscafé

 

Het Schrijvercafé Voorst is een open podium waarop schrijvers en dichters (in spe) niet alleen hun werk kunnen presenteren, maar ook op elkaars werk kunnen reflecteren en van elkaar kunnen leren.

En waar niet alleen schrijvers en dichters welkom zijn, maar ook liefhebbers van verhalen en gedichten die enkel willen luisteren!

Het Schrijverscafé is er iedere 3e vrijdag van de maand en is gratis toegankelijk (een gift is welkom).

Het Schrijverscafé
Ieder 3e vrijdag v.d. maand
16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.30)

Café galerie 'De Statenhoed', Dorsstraat 11a, Twello

Lezingen en presentaties over Kunst

 

Vanaf de herfst 2016 is de Kunstkring gestart met het houden van lezingen en presentaties over kunst.

In 2017-2018 zullen deze lezingen/presentaties steeds plaats vinden op de 2e zondag van de maand.

Alle lezingen worden gehouden in galerie 'De Statenhoed' en zijn gratis toegankelijk voor leden en vrienden van de Kunstkring. Niet-leden betalen 3,50 p.p. entree. Voor de eventueel aanvullende workshops geldt een kleine bijdrage.

Bij het ter perse gaan van deze Kunstkring brochure zijn de volgende data bekend:

(data volgen)

Home

 


John Singer Sargent ~ Madame X

Zondag 8 oktober
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Presentatie: Peter van der Woude

 

John Singer Sargent (1856 - 1925) werd geboren in Italië, leefde het grootste deel van zijn leven in Europa, en wordt beschouwd als “de leidende portretist van zijn generatie”.

Hoewel hij met zijn portretten van Edwardiaanse luxe internationale faam genoot, was dit niet zonder controverse. Sargent’s inzending voor de Parijse Salon, zijn portret van Madame X, bedoeld om zijn positie als society-schilder te consolideren, leidde in plaats daarvan tot de nodige schandalen en het vertrek van Sargent uit Parijs.

Madame X vormt het startpunt van deze lezing, die u meevoert langs het leven en werk van deze realistische schilder en zijn tijdgenoten.

Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 


Leven en werk van de Zwitsers-Franse architect en stedenbouwer Le Corbusier

Zondag 12 november
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Ronchamp

 

Moderne architectuur mooi of lelijk, het is vandaag de dag prominent aanwezig in de gehele wereld. En de grondlegger hiervan is de architect en stedenbouwkundige Le Corbusier. Charles-Edouard Jeanneret (pseudoniem Le Corbusier) werd in 1887 geboren in La Chaux-deFonds Zwitserland en stierf 1965 in Cap Martin Frankrijk.

Na zijn opleiding aan de school voor toegepaste kunsten maakte hij een aantal studiereizen naar klassieke bouwwerken in Italië, de Balkanlanden, Griekenland en Turkije. Om zich te ontwikkelen werkte hij bij verschillende architecten, en als jong architect ontwierp hij villa’s voor welgestelde opdrachtgevers. Geïnspireerd door de technologische innovaties begin 20e eeuw, waaronder het bouwen met beton, vergeleek Le Corbusier woningen en steden qua functionaliteit met machines.

In de beroemde Villa Savoye in Poissy (F) uit 1928 komen zijn vijf punten voor de nieuwe architectuur nadrukkelijk naar voren. Samen met zijn neef Pierre Jeanneret en Charlotte Perriand ontwerpt hij ook interieurs en meubels, waaronder de beroemde Chaise Longue met een frame van verchroomd staal en leren bekleding.

Le Corbusier was medeoprichter van het Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM 1928-1959), waar vooraanstaande architecten hun visie op de architectuur, huisvesting en stedenbouw ontwikkelden en de moderne architectuur wereldwijd bekendheid gaven.

Bij het grote flatgebouwencomplex Unité d'Habitation in Marseille (F) past hij in 1947 voor het eerst het door hem bedachte Modulor-maatsysteem toe. Hij is adviseur en medeontwerper van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Met zijn sculpturale ontwerp uit 1954 voor het bedevaartkerkje in Ronchamp verraste hij vriend en vijand door geen gebruik meer te maken van de witte strakke volumes van de jaren twintig.

Andere projecten zijn: Dominicanenklooster Sainte Marie-de-la-Tourette in Evreux-sur-l'Arbresle (F) en het Philips Expo paviljoen in Brussel.

Le Corbusier is onderscheiden met verschillende eredoctoraten en de hoge Franse onderscheiding het Grootkruis orde Legioen van Eer.

Het gigantische oeuvre en zijn vernieuwende architectonische theorieën hebben Le Corbusier tot een van de grootste architecten van de 20ste eeuw gemaakt.

Evert Jan Geerdes (architect) neemt u vanmiddag mee door het leven en langs het werk van deze Zwitsers-Franse architect.


Evert Jan Geerdes was werkzaam als zelfstandig architect, woont in Bathmen en geeft lezingen over het leven en werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier en de eerste vrouwelijke Ierse architecte en designer Eileen Gray (1878-1976)


Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 


Mozaïek door de eeuwen heen

Zondag 11 februari 2018
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Presentatie: Anne-Marie Mulder

 

Mozaïek is een kunstvorm van alle tijden.

In de Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa’s al mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te zien waren.

In deze presentatie vliegen we door de oudheid heen, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan hedendaagse mozaïek kunstenaars.

Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 


'Leven en werk van Hundertwasser'

Zondag 11 maart 2018
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Presentatie: Lis van der Geer

 

Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) was kunstenaar, architect en architectuurtheoreticus tegelijk.

Hij vocht tegen het rationalisme in de architectuur en pleitte voor ‘de menselijke maat‘. Zijn filosofie en ideeën blijven fascinerend en hebben - ook tegenwoordig - niets van hun relevantie verloren.

Zijn schilderkunst is in geen enkel hokje in te delen en zijn gebouwen verwonderen nog altijd. Vandaag de dag is het nog steeds interessant te weten hoe zijn kunst zo'n groot sociaal effect teweeg heeft kunnen brengen. Hundertwasser’s laatste Nederlandse tentoonstelling ‘De rechte lijn is goddeloos’ was in 2013 in het Cobra museum in Amstelveen.

In zijn werk zijn invloeden van Antoni Gaudí en Jugendstil duidelijk terug te vinden.

In deze lezing wordt niet alleen stilgestaan bij het werk van deze kunstenaar, maar worden juist ook aspecten uit zijn leven toegelicht die over het algemeen niet zo bekend zijn.

Reden genoeg om weer eens in de leef- en denkwereld van Hundertwasser te duiken en te ontdekken waarom zijn kunst zo interessant blijft. Niet voor niets wordt hij als kunstenaar omarmd door ecologen, milieubeschermers en geïmiteerd door andere kunstenaars. Nog steeds is hij een inspiratiebron voor architecten en een dankbaar onderwerp voor kunsteducatie en is zijn filosofie met als uitgangspunt ‘de 5 huiden’ een eye-opener.

Opgewarmd? Dan bent u van harte welkom bij deze lezing over Hundertwasser.

Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 


Frida Kahlo

Zondag 8 april 2018
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Presentatie: Miriam Gadovnik

 

De belangstelling voor Frida Kahlo (Frida Kahlo de Rivera, 1907-1954) is levendiger dan ooit. De Mexicaanse kunstenaar is geliefd om haar werk, maar wordt ook bewonderd om haar stijl. Gouden oorringen, zware wenkbrauwen, opgebonden vlechten, bonte rokken en folkloristische bloezen vormen die maximalistische Kahlo-look die nieuwe generaties blijft inspireren.

Frida Kahlo (geboren Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón) was dè Mexicaanse schilderes die veelal zelfportretten schilderde.

Geïnspireerd door de Mexicaanse cultuur paste ze de naïeve stijl van de volkskunst toe om vragen over identi teit, postkolonialisme, geslacht, klas en ras in de Mexicaanse samenleving te onderzoeken.

Haar schilderijen hadden vaak sterke autobiografische elementen, waarin realisme met fantasie werd gemengd. Naast de post-revolutionaire Mexicanidad-beweging, die een Mexicaanse identiteit probeerde te definiëren, is Kahlo beschreven als een surrealistisch of magisch realist.

Haar werk is internationaal gevierd als voorbeeld voor Mexicaanse nationale en inheemse tradities.

Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 


'Caravaggio ~ Schilder van emoties'

Zondag 12 mei
Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Presentatie: Peter van der Woude
Judith en Holophernes (detail)

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio ('Caravaggio', 1571 - 1610) is de ultime succès-de-scandale.

Een kunstenaar wiens smeulende, gepassioneerde, tumultueuze persoonlijke leven alleen wordt overschaduwd door zijn revolutionaire en adembenemende oeuvre. Met zijn ongekende naturalisme en onfeilbare talent voor het weergeven van het spel van licht en donker heeft hij een revolutie ontketend in de Italiaanse kunst en de weg gebaand voor de zeventiende-eeuwse Italiaanse barok.

En de geschiedenis van de kritische ontvangst en waardering van zijn werk is bijna net zo fascinerend als het leven van de kunstenaar zelf. Veroordeeld als de 'antichrist van de schilderkunst', hield het schandalige leven van Caravaggio hem in de openbaarheid, maar zijn echte talent verdiende hem zijn plaats in de geschiedenis van de kunst.

Caravaggio, een revolutionaire schilder, negeerde de regels die kunstenaars uit de voorafgaande eeuwen hadden gevolgd en ontwikkelde in plaats daarvan een liefde voor realisme. Zijn emotionele directheid was ongeëvenaard.

Caravaggio speelde een sleutelrol bij het definiëren van de Italiaanse kunst uit de 17e eeuw en was een succesvol schilder tijdens zijn leven. Na zijn dood werd hij grotendeels vergeten, maar een hernieuwde interesses in zijn werk kwamen tot stand in de 20e eeuw, toen opkomende kunstenaars zijn technieken gebruikten en zijn stijl imiteerden.

Het werk van Caravaggio heeft ingrijpende en onmiskenbare gevolgen voor de kunstwereld en op kunstenaars die direct en indirect door hem werden beïnvloed: Rubens, Hals, Rembrandt, Vermeer, Velazquez en Bernini.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, de schilder die de geschiedenis is ingegaan als de meester van het clair-obscur: het dramatische licht-donker contrast dat zijn figuren in theatrale lichtbundels laat opdoemen tegen een duistere achtergrond. Èn die uiteindelijk bekend werd als als rouwdouwer!

Maar als geen ander wist hij drama en pathetiek, de menselijke emoties in zijn schilderijen vast te leggen.

En juist die weergave van puur menselijke emoties - ongekend en schokkend voor zijn tijd - staat op deze speciale Caravaggio-middag centraal.

Aanvang lezing: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Home

 Waar moet ik zijn?

Kunstkring Voorst
Galerie 'De Statenhoed'

Dorpsstraat 11a
7391 DC, Twello

e: info@kunstkringvoorst.nlTop