Kunstlezingen

Vanaf de herfst 2016 is de Kunstkring gestart met lezingen en presentaties over kunst. In het verleden zijn lezingen gehouden over onder meer Hundertwasser, Gustav Klimt, John Singer Sargent, Caravaggio en Leonardo Da Vinci. De onderwerpen van de kunstlezingen zijn zeer divers en onderhoudend.

In 2021 zullen deze lezingen/presentaties veelal plaatsvinden op de 2e of 3e zondag van de maand in de Kunstkring. Dat is onder voorbehoud van de dan geldende Covid-maatregelen. Maar deze en/of andere speciale Kunstlezingen voor uw vereniging of organisatie kunnen desgewenst ook op locatie en op aanvraag!

Buiten de bij de Kunstkring geprogrammeerde lezingen bestaat de mogelijkheid een lezing ‘in te huren’ binnen uw eigen vereniging of organisatie. Iedere lezing duurt 1 à 1,5 uur, is voorzien van beeldmateriaal en kan op iedere gewenste locatie worden gegeven. Voor de benodigde apparatuur wordt gezorgd.

Presentatie: Peter van der Woude Meer informatie en contact: http://www.cfwebforge.com/lezingen

 

Deze kunstlezingen zijn beschikbaar:

‘Gustav Klimt en La belle époque’

Fin de siècle, la belle epoque; Het is de periode van de Art nouveau, de Jugendstil en Klimt’s Secession in Wenen. Met de opkomst van het stemrecht en zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen, de neergang van het paternalisme en het ontstaan de de ‘femme fatales’ stonden er dames op die sterk en onafhankelijk waren en de mannen destijds een zekere angst inboezemden…

 

‘John Singer Sargent - Madame X’

John Singer Sargent (1856-1925) werd geboren in Italië, leefde het grootste deel van zijn leven in Europa. Hij wordt beschouwd als “de leidende portrettist van zijn generatie”. Hoewel hij met zijn portretten van Edwardiaanse luxe internationale faam genoot, was dit niet zonder controverse. Een voorbeeld hiervan is zijn inzending voor de Parijse Salon: Het portret van madame X. In plaats van consolidatie van zijn positie als societyschilder, leidde dit tot de nodige schandalen en zelfs het vertrek van Sargent uit Parijs.

 

‘Caravaggio - Schilder van emoties’

Michelangelo Merisi da Caravaggio (Caravaggio 1571-1610) is de geschiedenis in gegaan las de schilder van het clair-obscur: het dramatische licht-donker contrast. Zijn figuren zijn geplaatst in theatrale lichtbundels tegen een duistere achtergrond. Hij speelde vaak een rol in schandalen, maar het is toch zijn talent waardoor hij een belangrijke plaats in de kunstgeschiedenis heeft verworven. Zijn liefde voor realisme en emotionele directheid in zijn werk is ongeëvenaard. Deze had onmiskenbare invloed op kunstenaars na hem als Rubens, Hals, Rembrandt, Vermeer Velazques en Bernini.

 

Realisme in de kunst

Deze lezing biedt een kijkje in de ontwikkeling van realistische schilderkunst vanaf de Renaissance tot het heden. Plato brandmerkte schilders als kwade bedriegers van de werkelijkheid. Hij vond het cynische ambachtslieden die hemel, aarde en alles daartussen uit te beelden op doek. Armzalige na-apers waren het die met hun ambacht volgens Plato ver verwijderd waren van realiteit. Zijn oordeel heeft zwaarwegende gevolgen gehad voor beeldende kunst.

 

De Geheimen van Vermeer

Johannes Vermeer wordt ook de schilder van het licht genoemd. Hij leefde en werkt in Delft, maar veel is er niet over hem bekend. Zo zijn de namen van zijn leermeesters, de aard van zijn opleiding, de periode van zijn leertijd een mysterie gebleven. Hij liet geen brieven, schetsen of tekeningen achter. Alleen met zeer geavanceerde apparatuur zou je meer te weten kunnen komen. Een ding is zeker: hij maakte geniale schilderijen. De thema’s die hij koos waren taferelen uit het dagelijks  leven. Een brief lezend meisje, een straatje met wat spelende kinderen, een vrouw aan een virginaal. En het gebruik van het licht…….

 

Leonardo Da Vinci

Een terugblik op het leven van deze bijzonder kunstenaar is altijd de moeite waard. In 2019 was er een ode aan hem in Het Louvre in Parijs: een wereldtentoonstelling. Als je denkt aan DA Vinci denk je aan de Mona Lisa, Salvator Mundi, de Vitriviusman of het Laatste Avondmaal. Maar ook aan de controverses die bestaan bij het toekennen van sommige schilderijen aan Da Vinci. Leonardo leerde schilderen en beeldouwen van Andrea del Verrocchio en ging later aan de slag als portretschilder aan het hof van Ludovico Sforza in Milaan. Maar ook daar liet hij zijn diversiteit in talenten zien: beeldhouwer, filosoof, schrijver, componist, ingenieur, natuurkundige, scheikundige en astronoom. Hij was kunstenaar, avonturier en visionaire uitvinder.

 

Hollanders van de Gouden Eeuw

Hoe leefden de burgers in de Gouden Eeuw? Aan de hand van beroemde groepsportretten van 17e-eeuwse schilders als Rembrandt, Frans Hals, Van der Helst, Pickenoy en bv Govert Flink wordt het publiek meegenomen. We bekijken schutterstukken, regentenstukken en anatomische lessen. Wie waren deze afgebeelde burgers? Wat bracht hen ertoe zich gezamenlijk te laten portretteren? Hoe hebben deze Hollanders bijgedragen aan het succes van de Gouden Eeuw? We plaatsen de groepsportretten voor u in de context van de tijd.

(in voorbereiding)