Literaire activiteiten

Korte verhalen en gedichten schrijven, voordragen in of luisteren bij het schrijverscafé, schrijfworkshops volgen, meewerken aan publicaties: het zijn allemaal literaire activiteiten die de Kunstkring Voorst mogelijk maakt.

Schrijverscafé

Een schrijverscollectief van gemiddeld twaalf vaste schrijvers en dichters draagt maandelijks voor uit eigen werk. Hierbij delen zij (meestal op thema) hun pennenvruchten met collega-schrijvers en belangstellend luisterpubliek. Het Schrijverscafé is - onder normale omstandigheden - op elke 3e vrijdag van de maand van 16.00 uur t/m 18.00 uur in het café van galerie De Statenhoed aan de Dorpsstraat 11a in Twello. Het seizoen loopt van september - juni.

Het galeriecafé is dan gezellig aangekleed en je kunt vooraf en in de pauze genieten van een hapje en een drankje. Ook belangstellend publiek is bij deze literaire activiteiten van harte welkom. U kunt luisteren naar de voordracht van teksten van de aanwezige schrijvers tijdens het schrijverscafé. Maar u kunt ook eens ‘proeven’ hoe het is om zelf een kort verhaal of gedicht voor te dragen. De entree is vrij.

De coördinatie en presentatie van de het schrijverscafé is in handen van Lis van der Geer. Belangstellenden die een keer willen voordragen kunnen zich opgeven via Lis van der Geer

 

 

Schrijfworkshops

De Kunstkring stimuleert iedereen die zijn/haar schrijfkwaliteiten wil verbeteren of ontwikkelen, om de pen ter hand te nemen. Docente Lis van der Geer geeft daartoe laagdrempelige schrijfworkshops rondom een thema.  Deze workshops zijn geprogrammeerd. Bij voorinschrijving kunt u elke eerste woensdagavond van de maand deelnemen.

Ook is er een (nog niet geprogrammeerde cursus) in zes delen voor beginners: Creatief Dagboek schrijven. Verder is er als positief overblijfsel van de lockdown periode  een online schrijfcursus. Deze cursus heeft het verrukkelijke sprookje ‘De Kleine Prins’ als inspiratiebron. In deze online schrijfcursus gaan cursisten met een aantal levenslessen als thema aan het werk. Hierbij passen mooie en diepgravende schrijfopdrachten, waaruit mooie teksten ontstaan. Voor alle schrijfworkshops geldt dat ze worden gehouden bij voldoende belangstelling. Aanmelden of nadere info via Lis van der Geer.

 

 

Publicaties

Literaire activiteiten zoals korte verhalen en gedichten schrijven geven veel voldoening. Maar je pennenvruchten uiteindelijk daadwerkelijk terugzien in een bundel of een boek geeft éxtra veel voldoening. Zo zag vorig jaar de bundel Verwondering het levenslicht: prachtige verhalen en gedichten van schrijvers van het Kunstkring Schrijverscafé, geïllustreerd met werken van beeldend kunstenaars van de Kunstkring.
De bundel is voor 10 euro te koop bij de Kunstkring.

Ouder nieuws:

In 2018 was er ook al een publicatie van tien schrijvers van de Kunstkring. In dat jaar van de 1e IJsselbiënnale schreven zij een vermakelijke én spannende estafetteroman Hessel de IJsseljutter.

Naast de collectieve publicaties publiceert een aantal van onze schrijvers regelmatig ander werk dat ook wel tijdens schrijverscafés en of via de Kunstkring verkrijgbaar is. Recentelijk verschenen de roman De Doveman en de thriller De Schemermoorden van Neletta A. van Heuven, de dialectbundel GeDichten bi Gelegenheid van Martinus Ooms, alias Tinus van het Slijck, en de kwatrijnenbundel Mien God Martha en gieen ende van Fredde Forch.

 

 

Gedicht(en) van de maand - 3 poëziewedstrijdwinnaars

(1) SAMEN -  De Elementen

 

De ochtenddauw vleit zich als een sluier neer

En spreidt haar wolkendek over velden en stad

 

Een kerktoren in nevelen gehuld

Verheft zich in de blauwe lucht

 

Geluiden klinken adembenemend gedempt

Zelfs de wind durft er niet te zuchten

 

De eerste zonnestralen breken het gordijn

En reflecteren als druppels regenbogen

 

Het zonlicht weerkaatst moeiteloos

Waar de elementen samen komen.

 

                                                                                         Fredde Förch,  24 januari 2021

 

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Kitty Taverne

 

2)  Samen alleen

 

In het raam weerkaatst een echo uit ‘t verleden

slechts een mijmering in de ogen van het heden

De rimpelingen in de spiegel van het aangezicht verraden

ongedane daden en doodgelopen paden

 

Enkel nog schaduwen van verlangen

worden door de doorzichtige barrière opgevangen

klemmen zich als tekens machteloos vast

en vormen met hun krassen een vereeuwigd ballast

 

Achtergelaten binnen de muren van gedachten

zal eenzaamheid het positief gemoed ontkrachten

Naarstig wordt gezocht naar verbondenheid

maar dat voelt als verloren in de tijd

 

Iedereen om elkaar heen

verlaten hallen

met zijn allen

samen alleen.

                                                                    Roos Deege, januari 2021

 

 

 

 

 

kunstenaar: Ariadne Leefoge

3) SAMEN - In eenzaamheid

 

Alleen samen in eenzaamheid,

wachten op en kijken naar

muren die verschuiven.

 

Gevoel van verbondenheid

in de gezamenlijkheid

van het lot van ons zijn.

 

In een tijd nooit gedacht,

overvallen met een dreiging

vanuit het onzichtbare.

 

Terwijl vogels het hoogste lied zingen

met signalen van de tijd,

die ons doen ontwaken uit een droom.

 

Dan ontluikt de betekenis van het samen

en het lichamelijke contact,

dat bevestigt en gevoelens voedt.

 

Fred Bruce, 24 januari 2021

 

 

 

 

Martin Sminia, febr 2021