Kunstkring Voorst

Parmida

Peter van der Woude, 26 okt 2017

Terug naar webgalerie

Schilderkunst
Views: 300
Opmerkingen: 0


Olieverf op doek
100 b x 80 h, 39" w x 31" h

Parmida,

dochter van Cyrus De Grote, koning en heerser van Perzië.

De geschiedenis beschrijft Cyrus (580-529 BC) als een liberaal, humaan diplomaat. Een manager en leider van een volk die als en één van de eerste heersers een einde maakte aan slavernij en dictatoriale onderdrukking.

Daarmee creëerde hij het  eerste op humane, gelijkwaardigheid en religieuze tolerantie gebaseerde koningrijk bestaande uit een veelheid van talen, religies en culturen, terwijl China, Egypte, Griekenland en later Rome nog altijd slavernij en kolonialisme praktiseerden.

Parmida’.

Een apart doek, omdat je niet veel schilderijen ziet met zoveel tègenlicht. Mijn opdracht in dit werkstuk was: ‘Hoe schilder ik tule?’. Eerlijk gezegd: foto’s doen hier geen recht aan de werkelijkheid, omdat camera’s maar 95% van alle aanwezige kleurnuances registreren.

‘Parmida’ zou je dus eigenlijk... in het ècht moeten zien!”

Detail afbeeldingen: www.cfwebforge.com

Prijs: € 3000,--

Contactgegevens:
e: pvdwoude@cfwebforge.com
i: http://www.cfwebforge.com

Top