Exposeren in Galerie De Statenhoed

In Galerie De Statenhoed exposeren onze kunstenaars, maar ook gast-kunstenaars gedurende het gehele jaar. Galerie “De Statenhoed” is de expositieruimte van de Kunstkring Voorst. De galerie is gevestigd in hetzelfde gebouw als de ateliers en het galeriecafé. Dit gebouw is gelegen aan Dorpsstraat 11a in Twello. De galerie en het galeriecafé zijn open op vrijdag- zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De galerie en het café zijn dan vrij toegankelijk voor publiek. Exposanten bieden wij de mogelijkheid om buiten deze tijden de expositie te tonen aan derden.

Beschikbaarheid en afspraken galerie

Elke nieuwe expositie openen we doorgaans met een vernissage op de eerste zaterdagmiddag om 15.00 uur. Per jaar zijn er voor onze kunstenaars/deelnemers minimaal 4 groeps- en 3 solo/duo- exposities beschikbaar. De resterende tijd stellen wij de galerieruimte beschikbaar aan gastexposant(en). Een expositie duurt 3 weekenden. Het is ook mogelijk de galerie voor 1 weekend te huren. Deze weekenden zijn beperkt beschikbaar. De exposant dient zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van zijn/haar expositie. Deze wil immers zijn/ haar werk zo goed mogelijke en persoonlijk promoten. Exposanten verplichten zich de galerie na een expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Extra wetenswaardigheden

Tweemaal per jaar organiseren wij in de galerie een weekend lang muziekoptredens, en iedere 3e vrijdag van de maand is er in het galeriecafé een Schrijverscafé, waarbij publiek aanwezig is.  Verder staat er in de galerie een vitrinekast met klein werk van haar leden. Regelmatig vervangen wij het aanbod. Dit werk is tijdens alle exposities te koop.

Huur en afdracht 2024

Voor een expositie van 3 weekenden

Voor Kunstkringdeelnemers
• Bij groepsexposities van Kunstkringdeelnemers bedraagt de afdracht 15 % van de verkoopprijs. Bij groepsexposities betalen zij geen huur.
• Bij een solo/duo-expositie van Kunstkringdeelnemers bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs; bij 1 tot 3 deelnemers bedraagt de huur €100, bij 4 of meer is dit €120.

• Bij een duo-expositie van een Kunstkringdeelnemer met een gastexposant bedraagt de afdracht voor deelnemers
15% van de verkoopprijs en voor de gastexposant €25%. De huur bedraagt in zo’n geval €150.
Exposeert een Kunstkringdeelnemer met twee gasten dan is de huurprijs €180 en met 3 of meer gasten €240.
Voor gastexposanten
• Bij een solo-expositie van een gastexposant bedraagt de afdracht 25 % van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €180. Exposeren er 2 of meer gasten, dan bedraagt de huur €250.

Voor een expositie van 1 weekend

Voor Kunstkringdeelnemers
bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs. De huur van de galerie bedraagt €30.
Voor een of meer gastexposant(en)
bedraagt de afdracht 25% van de verkoopprijs. De huur van de galerie bedraagt €50.

Diegenen die exposeren in de galerie verbinden zich aan dit expositiereglement. Alle afspraken voortkomend uit dit reglement, worden in een contract vastgelegd en door de Kunstkring (vertegenwoordigd door de galeriecommissie) en de exposant(en) ondertekend. Het contract kan tot vier weken voor de geplande expositie door beide partijen kosteloos opgezegd worden. Daarna wordt bij opzegging, de helft van de huur in rekening gebracht.
Heeft u belangstelling of hebt u vragen. Neem dan via contact op met de galeriecommissie.