Exposeren in Galerie De Statenhoed

In Galerie De Statenhoed exposeren onze kunstenaars, maar ook gast-kunstenaars gedurende het gehele jaar. Galerie “De Statenhoed” is de expositieruimte van de Kunstkring Voorst. De galerie is gevestigd in hetzelfde gebouw als de ateliers en het galeriecafé. Dit gebouw is gelegen aan Dorpsstraat 11a in Twello. De galerie en het galeriecafé zijn open op vrijdagmiddag van 15.00-18.00 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De galerie en het café zijn dan vrij toegankelijk voor publiek. Exposanten bieden wij de mogelijkheid om buiten deze tijden, de expositie te tonen aan derden.

Beschikbaarheid en afspraken galerie

Elke nieuwe expositie openen we doorgaans met een vernissage op de eerste zaterdagmiddag om 15.00 uur. Per jaar zijn er voor onze kunstenaars/deelnemers minimaal 4 groeps- en 3 solo/duo- exposities beschikbaar. De resterende tijd stellen wij de galerieruimte beschikbaar aan gastexposant(en). Een expositie duurt 3 of 4 weekenden. Het is ook mogelijk de galerie voor 1 weekend te huren. Deze weekenden zijn beperkt beschikbaar. De exposant dient zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van zijn/haar expositie. Deze wil immers zijn/ haar werk zo goed mogelijke en persoonlijk promoten. Exposanten verplichten zich de galerie na een expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Extra wetenswaardigheden

Iedere 1e zaterdag van de maand organiseren wij in de galerie een muziekoptreden, en iedere 3e vrijdag van de maand in het galeriecafé een Schrijverscafé, waarbij publiek aanwezig is. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de expositie. Verder staat er in de galerie een vitrinekast met klein werk van haar leden. Regelmatig vervangen wij het aanbod. Dit werk is tijdens alle exposities te koop.

Huur en afdracht

Voor een expositie van 3-4 weekenden

Voor Kunstkringdeelnemers
• Bij groepsexposities van Kunstkringdeelnemers bedraagt de afdracht 15 % van de verkoopprijs. Bij groepsexposities betalen zij geen huur.
• Bij een solo/duo-expositie van Kunstkringdeelnemers bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs. De huur van de galerie bedraagt €50.
• Bij een duo-expositie van een Kunstkringdeelnemer met een gast-exposant bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs. De huur bedraagt in zo’n geval €100.
Voor gast-exposanten
• Bij een solo/groepsexpositie van een gast-exposant bedraagt de afdracht 25 % van de verkoopprijs. Voor de huur van de galerie rekenen we €150. Zonder afdracht bedraagt deze huur €250,-.

Voor een expositie van 1 weekend

Voor Kunstkringdeelnemers
bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs. De huur van de galerie bedraagt €30.
Voor een gast-exposant
bedraagt de afdracht 25% van de verkoopprijs. De huur van de galerie bedraagt €50.

Diegenen die exposeren in de galerie verbinden zich aan dit expositiereglement. Alle afspraken voortkomend uit dit reglement, worden in een contract vastgelegd en door de Kunstkring (vertegenwoordigd door de galeriecommissie) en de exposant(en) ondertekend. Het contract kan tot vier weken voor de geplande expositie door beide partijen kosteloos opgezegd worden. Daarna wordt bij opzegging, de helft van de huur in rekening gebracht.
Heeft u belangstelling of hebt u vragen. Neem dan via sjaakcrezee4@gmail.com contact op met de galeriecommissie.