Exposeren in Galerie De Statenhoed
In Galerie De Statenhoed exposeren onze kunstenaars, maar ook gast-kunstenaars gedurende
het gehele jaar. Galerie “De Statenhoed” is de expositieruimte van de Kunstkring Voorst. De
galerie is gevestigd in hetzelfde gebouw als de ateliers en het galeriecafé. Dit gebouw is
gelegen aan Dorpsstraat 11a in Twello. De galerie en het galeriecafé zijn open op vrijdag-
zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De galerie en het café zijn dan vrij
toegankelijk voor publiek. Exposanten bieden wij de mogelijkheid om buiten deze tijden de
expositie te tonen aan derden.
Beschikbaarheid en afspraken galerie
Elke nieuwe expositie openen we doorgaans met een vernissage op de eerste zaterdagmiddag
om 15.00 uur. Per jaar zijn er voor onze kunstenaars/deelnemers minimaal 4 groeps- en 3
solo/duo- exposities beschikbaar. De resterende tijd stellen wij de galerieruimte beschikbaar
aan gastexposant(en). Een expositie duurt in principe 2 weekenden. Het is ook mogelijk de
galerie voor 1 of 3 weekenden te huren. De laatstgenoemde mogelijkheden zijn beperkt
beschikbaar. De exposant dient zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden
van zijn/haar expositie. Deze wil immers zijn/haar werk zo goed mogelijk en persoonlijk
promoten. Exposanten verplichten zich de galerie na een expositie opgeruimd en schoon op te
leveren.
Extra wetenswaardigheden
Iedere 3e vrijdag van de maand is er in het galeriecafé een Schrijverscafé, waarbij publiek
aanwezig is. Verder staat er in de galerie een vitrinekast met klein werk van haar leden.
Regelmatig vervangen wij het aanbod. Dit werk is tijdens alle exposities te koop.
Expositierooster 2025
Basis voor het expositierooster 2025 vormen exposities van 2 weekenden, maar binnen de
blokken van 6 weken behoren exposities van 1 of 3 weekend(en) ook tot de mogelijkheden.
De galerie is steeds 6 aaneengesloten weken beschikbaar als expositieruimte, het zevende
weekend is ingeroosterd voor muziek en/of theater.
Tarieven 2025
2 weekenden:
1 lid of meer €110
1 lid of meer leden met 1 of meer externen €120
1 of meer externen €150
3 weekenden:
1 lid of meer €190
1 lid of meer leden met 1 of meer externen €200
1 of meer externen €250
1 weekend:
1 lid of meer €50

1 lid of meer leden met 1 of meer externen €60
1 of meer externen €80

Externen betalen 25% afdracht over de verkochte werken. Leden betalen 15%
Diegenen die exposeren in de galerie verbinden zich aan dit expositiereglement. Alle
afspraken voortkomend uit dit reglement, worden in een contract vastgelegd en door de
Kunstkring (vertegenwoordigd door de galeriecommissie) en de exposant(en) ondertekend.
Het contract kan tot vier weken voor de geplande expositie door beide partijen kosteloos
opgezegd worden. Daarna wordt bij opzegging, de helft van de huur in rekening gebracht.
Heeft u belangstelling of hebt u vragen. Neem dan via contact
op met de galeriecommissie.