Exposities in Galerie De Statenhoed 

Voor het galerierooster van 2022 klik hier.

Groepsexpositie DE MAGIE VAN GROEN

DE MAGIE VAN GROEN

De leden van de Kunstkring exposeren drie weken lang in Galerie De Statenhoed met als thema De magie van Groen . Te zien zijn schilderwerken, keramiek, mozaïeken, houtsculpturen, en andere kunstvormen.  De officiële opening van deze rijk gevarieerde tentoonstelling is op zaterdag 7 mei om 15.00 uur.

Door de eeuwen heen heeft de kleur groen iets magisch. Men dacht en denkt aan lente, tuinen en parken, groei en levenskracht. Een groene omgeving brengt ons tot rust. Maar - heel bijzonder – groen is in ons spraakgebruik ook de kleur van gif en jaloezie: denk aan gifgroen, groen van jaloezie…  Een magische kleur dus die tegengestelde emoties kan oproepen. Een uitdaging als je een kunstwerk betekenis wil geven…

Groen is geen primaire kleur, maar een mengkleur. Samengesteld uit blauw en geel. Dat weten we allemaal. Maar het wordt Interessant als je iets dieper kijkt. Blauw is immers een koele maar tegelijk rustgevende kleur. Wordt om die reden veelal in bewegwijzering toegepast... En geel is de kleur van licht, waardigheid en schoonheid. Brengt groen dus rustgevende schoonheid? Of een koele waardigheid? We zullen het zien tijdens de derde groepsexpositie van dit jaar.

Zoals steeds is ze geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. En uiteraard is er iedere vrijdag tot 18.00 uur een happy hour in het galeriecafé!

vrijdag 6 mei t/m zondag 29 mei.

 

 

 

Verleden en Heden in Levens Gedeeld

Duo expositie van broer en zus in Galerie De Statenhoed.
Twee weken lang tonen broer en zus Ernst Spaan en Rose-Mary IJssennagger een reeks van hun prachtige werken in galerie De Statenhoed van de Kunstkring Voorst. Ernst exposeert bijzondere fotowerken. Zijn zus Rose-Mary schilderijen, etsen en beelden. Zij noemen hun expositie ‘Verleden en Heden in Levens Gedeeld’. De opening vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022 om 15.00 uur.

Het werk van Ernst beweegt zich op het raakvlak van fotografie, schilderkunst en grafische vormgeving. Het is krachtig, abstract, aards en kwetsbaar. Ernst wordt geïnspireerd door de mens in al zijn facetten maar ook door kunststromingen zoals Expressionisme en Surrealisme. De thema’s van onze tijd zoals milieuvervuiling, psychische trauma’s en de gecompliceerdheid van menselijke verhoudingen vertalen zich in beelden die de toeschouwer aanzet tot denken en beschouwen.

Gevoelig, gelaagd en zoekend. Dat kenmerkt de schilderijen, beelden en etsen van Rose-Mary. Haar werk laat een grote mate van betrokkenheid zien met de wereld om haar heen. Vanuit emotie en gevoel probeert zij door middel van haar schilderijen, haar beelden maar vooral ook haar etsen vorm te geven aan al wat haar bezig houdt en zoekt zij naar een stem die woordeloos uitdrukking geeft aan vreugde en verdriet, aan gemis en aan verbondenheid. Hiermee opent zij haar hart en gunt zij de toeschouwer een kijkje in haar ziel.
Ernst en Rose-Mary zijn beide lid van de Kunstkring Voorst.
Hun expositie duurt van 10 juni t/m 26 juni.

Meer informatie: www.ernstspaanphotography.nl