ONZE WERKWIJZE

Wie deelnemer wordt van de Kunstkring Voorst ontvangt inspiratie, vriendschap en alle kans zijn talenten te ontwikkelen. Je sluit je aan bij een kring van mensen die kunstzinnig  bezig willen zijn of kunst ervaren.

We verwelkomen je bij de Kunstkring als deelnemer na schriftelijke aanmelding. Het aanmeldformulier tref je aan op de website. Je betaalt een vaste deelnemersbijdrage b.v.k. per kwartaal en via incasso. De hoogte van dit bedrag staat vast. Indien aanpassing nodig is, doet het bestuur een voorstel aan de deelnemers.

Bijeenkomsten

We organiseren 2 keer per jaar een deelnemersbijeenkomst waarvoor iedereen per e-mail wordt uitgenodigd: in oktober een bijeenkomst waarin de plannen en de begroting voor het komende jaar de boventoon voeren. In april is er een bijeenkomst waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Daarin doet  de kascommissie verslag over de financiën van de Kunstkring. Je kunt als deelnemer 7 dagen tevoren bespreekpunten aandragen. Van de bestuursvergaderingen en van de deelnemersvergaderingen krijg je altijd een verslag.

Jouw inbreng

Ons doel is culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten organiseren voor inwoners, kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Voorst e.o. Hierbij steunen we op medewerking van onze deelnemers.

Onze activiteiten i.s.m. vrijwilligers/deelnemers betreffen

  • exposities buiten en binnen
  • cursussen, workshops en lezingen
  • kunst-educatieve activiteiten voor scholen
  • muzikale en literaire activiteiten
  • publicaties
  • deelnemen aan organisatorische taken als lid van de galeriecommissie, kascommissie, of als ondersteuner bij het galeriecafé, het muziekcafé of het schrijverscafé. De Kunstkring is immers van en voor de deelnemers.

Ondersteuning

De stichting kent naast ‘gewone’ deelnemers ook buitengewone deelnemers. Die zijn de Kunstkring  belangeloos behulpzaam bij de dagelijkse gang van zaken. Verder zijn er nog donateurs en vrienden die de stichting financieel ondersteunen.

Je mogelijkheden

Wie deelnemer is, kan

  • meedoen aan workshops, bijeenkomsten en evenementen van de Kunstkring,
  • kunstwerken exposeren in de galerie,
  • de galerie vrij betreden en gebruik maken van de atelierruimtes,
  • gelijkgestemden ontmoeten in een kunstzinnige sfeer.

Ons bestuur

Ons bestuur heeft een open houding, luistert goed naar inbreng van de deelnemers en houdt oog voor wat er leeft.  Het weegt steeds álle belangen zorgvuldig af, en geeft gemotiveerd uitleg over keuzes en besluiten.